Árpád Mézes

akademický sochár a reštaurátor
(* 22. 07. 1961, Pôtor)
s1

Ondrej Csütörtöki

akademický sochár a reštaurátor
(*20. 8. 1959 Komárno)

 

 

s9


Štúdium:
1977-81 SUPŠ Bratislava, odbor kamenosochárstvo pedagóg: Juraj Gavula, akad. soch.
1981–87 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, odbor reštaurovania výtvarných sochárskych diel, pedagóg: prof. Ladislav Snopek, akad. soch., doc. Theodor Baník, akad. soch., prof. Jozef Porubovič, akad. soch. rešt.,odb.asistent Jaroslav Kuba

Zamestnanie:
1988-91 zamestnanec Štátnych reštaurátorských ateliérov ORA Levoča, pracovisko Rožňava, odborný vedúci: Ladislav Székely, akad. soch.
od 1991 – samostatný reštaurátor
od 1994 – člen Komory reštaurátorov Slovenska
od 2011 – člen Spolku reštaurátorov Maďarska
Žije a tvorí v Želiezovciach.

Špecializácie:
S1 – Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru
S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry
S9 – Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

 

Štúdium:
1974-78 - Stredná umeleckopriemyselná škola Kremnica, odbor umelecký kováč;
pedagóg: Benedikt Jurčo, Ivan Lipták, akad. soch.                                                                        
1982-88 – Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, odbor reštaurovanie výtvarných sochárskych diel, pedagóg : prof. Ladislav Snopek, akad. soch., doc. Teodor Baník, akad. soch., prof. Jozef Porubovič, akad. soch.

Zamestnanie:
1988-90 – Ústredie umeleckých remesiel v Bratislave – odborný reštaurátor
od 1991 – samostatný reštaurátor
od 1994 – člen Komory reštaurátorov

Špecializácia:
S6 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry
S9 – Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry
S12 - Reštaurovanie kovových plastík,akovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

  

© Copyright RENON s.r.o. - Designed by TAMMLABOR