REŠTAUROVANIE A OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIATOK
So zameraním na špecializácie:

S1
Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru
S6
Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry
S9
Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry

KATALÓG NA STIAHNUTIE

© Copyright RENON s.r.o. - Designed by TAMMLABOR