BAROKOVÝ OLTÁ R Ochtiná, kostol evanjelickej cirkvi a. v.

Okolo 1724, autor: neznámy spišský rezbár a dielňa, polychrómovaná drevorezba, olejomaľba na plátne, 567 x 350 cm Reštaurovali v r. 2003 - 2008 Árpád Mézes, akad. soch., Alexander Koreň, spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová, Mgr. art. Peter Koreň, Mgr. art. Ernest Vajčovec


2008

 

BAROKOVÁ KAZATEĽNICA Ochtiná, kostol evanjelickej cirkvi a.v.

Okolo 1728, autor: neznámy spišský rezbár a dielňa. Reštaurovali v r. 2003 - 2009 Árpád Mézes, akad. soch., Alexander Koreň, Mgr. art. Peter Koreň, spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová, Mgr. art. Peter Koreň


2009

 

SECESNÉ MAUZÓLEUM GÁBORA BAROSSA Ilava–Klobušice

kamenné architektonické články kopuly, 1893, autor: A. Rybak, kameň Reštaurovali v r. 2002 Árpád Mézes, akad. soch., Ondrej Csütörtöki, akad. soch., spolupráca: Štefan Untermajer


2002

 

NESKOROBAROKOVÉ SÚSOŠIE PIETA Veľké Ludince, rím. kat. kostol Sv. Anjelov Strážcov

1777, autor: ľudový rezbár so signatúrou Io. Nep. Aradi (Johann Nepomuk Aradi), polychróm. drevorezba, 78 x 57 x 22 cm Reštauroval v r. 2001 Árpád Mézes, akad. soch., spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová


2001

 

RENESANĆNÝ PORTÁL FERDINANDOVEJ BRÁNY Stará pevnosť Komárno

1551, autor: neznámy renesančný sochár a kamenár, kameň Reštaurovali v r. 2009 – 2011 Ondrej Csütörtöki, akad. soch., Mgr. art. Juraj Gráfel, spolupráca: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Ing. Ernest Vajčovec st., Ján Svitek, Štefan Untermajer


2011

 

BAROKOVÝ PORTÁL Palárikovo, rím. kat. kostol Sv. Jána Nepomuckého.

Pol. 18.stor., autor: neznámy sochár z okruhu F. A. Hildebrandta, kameň Reštaurovali v r. 2006 - 2011 Ondrej Csütörtöki, akad. soch. Árpád Mézes, akad. soch. spolupráca: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. art. Juraj Gráfel, Martin Kovács, Mgr. art. Ernest Vajčovec


2011

 

KLASICISTICKÉ SÚSOŠIE KALVÁRIE Močenok

1852., autor: neznámy ľudový sochár, kameň, výška ústredného kríža: 460 cm Reštaurovali v r. 2006-07 Árpád Mézes, akad. soch., Ondrej Csütörtöki, akad. soch., spolupráca: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Martin Kovács


2007

 

NESKOROBAROKOVÝ OLTÁ R SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ Švedlár, rím. kat. kostol Sv. Margity Antiochijskej

1751, úprava 1893, autori: Jozef Hartmann (sochárska a rezbárska časť), Henrik Sweiser (oltárny obraz a polychrómia), Anton Gratzl (sekundárne dorezávky a reštaurovanie), Július Fuhrmann (sekundárna polychrómia), polychrómovaná drevorezba, olejomaľba na plátne, 800 x 530 cm Reštaurovali v r. 2001 Árpád Mézes, akad. soch., Alexander Koreň, spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová, Mgr. art. Peter Koreň


2001

 

NESKORORENESANČNÝ OLTÁR KALVÁRIE Zborov, rím. kat. kostol Sv. Margity Antiochijskej

Okolo r.1662, korpus Krista z pol. 16. stor., autor: neznámy rezbár, polychrómovaná drevorezba, 644 x 220 cm Reštaurovali v r. 1991 – 1993 Árpád Mézes, akad. soch., Igor Žucha, spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová, Štefan Fábián, Tibor Svajko


1993

 

NESKOROGOTICKÝ PORTÁL Horné Semerovce, rím. kat. kostol Všechsvätých

1482 (7), autor: neznámy stredoveký kamenár (podľa signatúry majster Jakub), kameň, 464 x 215 x 20 cm Reštauroval v r. 2000 Árpád Mézes, akad. soch., spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová, Erik Fehér


2000

 

NESKOROBAROKOVÝ TROJIĆNÝ STĹP Dunajská Streda

1777, autor: neznámy sochár, kameň Reštaurovali v r. 2006 - 2007 Ondrej Csütörtöki, akad. soch., Július Mag, akad. soch., spolupáca: Árpád Mézes, akad. soch.


2007

 

BAROKOVÝ OLTÁRNY OBRAZ PANNA MÁRIA IMMACULATA Komárno,
rím. kat. kostol Sv. Ondreja

Okolo 1730, autor: neznámy rakúsko-uhorský maliar, olejomaľba na plátne, 180 x 109 cm Reštauroval v r. 2002-03 Árpád Mézes, akad. soch., spolupráca: Mgr. Veronika Farkasová


2003

 

PAMÄTNÍK OBETIAM I. A II. SVET. VOJNY Tvrdošovce

1940, autor: sochár Jenő Martinelli, umelý kameň, 390 x 82 x 82 cm Reštaurovali v r. 2005 - 2006 Árpád Mézes, akad. soch. a Ondrej Csütörtöki, akad. soch. s kompletnou rekonštrukciou výtvarnej časti pamätníka, spolupráca: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. art. Juraj Gráfel, Martin Kovács


2006

 

BAROKOVÝ KAMENNÝ PORTÁL VÝCHODNEJ BRÁNY HRADU KRÁSNA HÔRKA Krásnohorské Podhradie

1729, autor: neznámy sochár a kamenár, kameň, 436 x 480 x 74 cm Reštaurovali v r. 2010-11 Ondrej Csütörtöki, akad. soch., Árpád Mézes, akad. soch., Alexander Koreň, spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová, Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., Mgr. Silvia Lörinčíková, Mgr. art. Juraj Gráfel, Ján Svitek, Martin Kovács


2011

 

BAROKOVÝ ÚSTREDNÝ KRÍŽ na mestskom cintoríne, Komárno

1785, autor: neznámy sochár, kameň. Reštauroval v r. 1993 Ondrej Csütörtöki, akad. soch. Spolupráca: Ing. Milan Bilka, Ing. Vojtech Jakab.


1993

 

ARTÉZSKA STUDŇA, Nové Zámky

Okolo r. 1900, autor: neznámy sochár, liatina, oceľ, 240 × 90 × 90 cm. Reštauroval v r. 1995–96 Ondrej Csütörtöki, akad. soch. Spolupráca: Štefan Untermajer.


1996

 

SOCHA MÓRA JÓKAIHO, Komárno

1937, autor: sochár Gyula Berecz, bronz, kameň, nadživotná veľkosť. Reštaurovali v r. 1999 Ondrej Csütörtöki, akad. soch., Árpád Mézes, akad. soch. Spolupráca: Štefan Untermajer.


1999

 

BAROKOVÁ KALVÁRIA, Dunajská Streda

Okolo r. 1770, autor: neznámy sochár, kameň. Reštaurovali v r. 2006–2009 Ondrej Csütörtöki, akad. soch. Árpád Mézes, akad. soch. Spolupráca: Július Mag, akad. soch., Gábor Ferdics.


2009

 

RENESANČNÝ PORTÁL SOBÁŠNEHO PALÁCA THURZOVCOV Bytča

1601, neznámi talianski kamenári a sochári, kameň, 555 × 276 × 48 cm. Reštaurovali v r. 2008–2009 Árpád Mézes, akad.soch., Ondrej Csütörtöki, akad. soch., Mgr. art. Juraj Gráfel. Spolupráca: Mgr. art. Ernest Vajčovec, Mgr. art. Július Karcol, Ing. Ernest Vajčovec st., Ján Svitek, Martin Kovács, Erik Fehér, Ing.arch. Peter Hudák, PhD.


2009

 

NÁHROBNÁ DOSKA Márie Elisabeth von Wessmann, Devičany

Po r. 1754, neznámy sochár, kameň, 217 × 100 × 35 cm. Reštaurovali v r. 2009–2010 Árpád Mézes, akad. soch., Ondrej Csütörtöki, akad. soch. Spolupráca: Ing.arch. Peter Hudák, PhD.


2010

 

NESKOROBAROKOVÝ Oltár sv. Kríža, Spišské Vlachy, rím. kat. kostol Sv. Jána Krstiteľa

Po 1750, autor: neznámy spišský rezbár a dielňa, polychrómovaná drevorezba, 540 × 280 cm. Reštaurovali v r. 1995 Árpád Mézes, akad. soch., Alexander Koreň. Spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová, historička umenia, Štefan Fábián, fotograf.


1995

 

BAROKOVÝ HLAVNÝ OLTÁR SV. ŠTEFANA KRÁĽA, Nálepkovo, rím. kat. kostol Sv. Štefana Kráľa

2. pol. 18. stor., neznámy maliar a rezbárska dieľňa, olejomaľba na plátne: 338 × 223 cm. Reštaurovali v r. 1993–1994 Árpád Mézes akad. soch., Alexander Koreň. Spolupráca: Mgr. Edita Kušnierová, historička umenia, Vladimír Lőrinc, Štefan Fábián, fotografi, Tibor Svajko.


1994

 

KLASICISTICKÝ MARIÁNSKY STĹP Šahy

1858, autor: neznámy sochár, kameň, v: 1300 cm Reštaurovali v r. 1996 - 1998 Árpád Mézes, akad. soch., Ondrej Csütörtöki, akad. soch., spolupráca: PhDr. Eva Dénesová, Štefan Untermajer, Jenő Szűcs


1998

 

BAROKOVÁ SOCHA VIR DOLORUM, Nová Stráž, nádvorie rím. kat. kostola

Koniec 18. stor., autor: neznámy kamenosochár, 85x55x62cm. Reštauroval v roku 1999 Árpád Mézes, akad. soch.


1999

 

SV. VERONIKA, polychromovaná drevorezba Rožňava

1741, autor: neznámy drevorezbár, 130 cm. Reštauroval v r. 1996 Árpád Mézes, akad. soch


1996

 

RANOGOTICKÝ PORTÁL Šahy, rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie

2. štvrtina 13. stor., autor: neznámy stredoveký kamenár. Reštaurovali v r. 2006 - 2009 Árpád Mézes, akad. soch., Ondrej Csütörtöki, akad. soch., spolupráca: PhDr. Štefan Oriško, CSc., Mgr. art. Juraj Gráfel, Mgr. art. Július Karcol, Mgr. art. Peter Koreň, Martin Kovács


2009

 

NESKOROBAROKOVÁ SOCHA SV. FLORIÁN Komárno, rím. kat. kostol Sv. Ondreja

1771, autor: Jakub Krištof Schletterer, kameň Reštaurovali v r. 2010 Ondrej Csütörtöki akad. soch., Árpád Mézes akad. soch., spolupráca: Mgr. art. Juraj Gráfel, Ing.arch. Peter Hudák PhD, Ján Svitek sochár


2009

 

NESKOROBAROKOVÁ SOCHA SV. PETER Komárno, rím. kat. kostol Sv. Ondreja

1771, autor: Jakub Krištof Schletterer, kameň Reštaurovali v r. 2010 Ondrej Csütörtöki akad. soch., Árpád Mézes akad. soch., spolupráca: Mgr. art. Juraj Gráfel, Ing.arch. Peter Hudák PhD, Ján Svitek sochár


2010

 

KLASSICISTICKÁ SOCHÁRSKA VÝZDOBA LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV V PIEŠŤANOCH
Sochy antických bohov: Chlórisz /lat. Flóra/ Athéné /lat. Minerva/ Hermész /lat. Mercurius/ Démétér /lat. Ceres/

1803, neznáma sochárska dieľňa. Reštaurovali v r. 2012 Árpád Mézes, akad. soch., Ondrej Csütörtöki, akad. soch., spolupráca: Terra M. s.r.o., akad.mal. Mario Flaugnatti, Ing.arch. Peter Hudák PhD., Mgr. art. Juraj Gráfel, Štefan Untermajer


2012

 

BAROKOVÝ MOROVÝ STĹP S KORUNOVANÍM PANNY MÁRIE Komárno

1715, stĺp z r.1803, autori: neznámi sochári, kameň, zlátený kov, brúsené sklo Reštaurovali v r. 1991-92 Ondrej Csütörtöki, akad. soch., prof. Jozef Porubovič, akad. soch., Miroslav Polgár, akad. soch., spolupráca: PhDr. Eva Dénesová


1992

 

Kamenná jazdecká socha Svätého Juraja s drakom na stĺpe – Šaľa

18. str., autor: neznáma kamenárska dieľňa. Reštaurovali v r. 2006-07 Árpád Mézes, akad. soch., Ondrej Csütörtöki, akad. soch.


2007

 

Barokové Súsošie na stĺpe sv. Trojice, Komárno

1715, stĺp z r.1803, autori: neznámi sochári, kameň, zlátený kov. Znovureštaurované v r. 2014 reštaurátorským kolektívom pod vedením reštaurátorov: akad. soch. Ondrej Csütörtöki, akad. soch. Árpád Mézes


2014

 

CELKOVÁ OBNOVA KOSTOLA reformovanej kresťanskej cirkvi v PLEŠIVCI

REŠTAUROVANIE A REKONŠTRUKCIA GOTICKÝCH OKIEN PRESBYTÉRIA

Pôvodne rímskokatolícky rodový kostol bebekovcov Sv. Juraja z prvej polovice 14. storočia. Reštaurované v rokoch 2013 – 2015 reštaurátorským kolektívom pod vedením akad. soch. Árpáda Mézesa a Mgr. art. Petra Koreňa


2013 - 2015

No results found

 

© Copyright RENON s.r.o. - Designed by TAMMLABOR