Renon s.r.o.Základné údaje o firme
akad. soch. Ondrej Csütörtöki, reštaurátor
akad. soch. Árpád Mézes, reštaurátor
Jókaiho 29, 945 01 Komárno
IČ DPH: SK 20 22 28 71 24
IČO: 36 71 02 53
Deň zápisu: 12.12.2006
Bankové spojenie: Tatra banka Komárno
č.ú.: 29 23 82 99 08/1100
RENON s.r.o. zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra vo vložke číslo :19069/N oddiel : sro


Kontaktné osoby:Árpád Mézes akad. soch., reštaurátor

Adresa: 937 01 Želiezovce, Schubertova č. 21
Tel.: 00421 – 36/7712772 , mob.: 00421 – 948/000942
e-mail: mezes.arpad@hotmail.com

Ondrej Csütörtöki akad. soch., reštaurátor

Adresa: Vnútorná okružná 9/33, 945 01 Komárno
Tel.: 0905/250062
e-mail: renonsro@gmail.com


 

© Copyright RENON s.r.o. - Designed by TAMMLABOR